Årets julekalender

Postet av Lommedalens IL den 30. Nov 2020

Følg med på Idrettslagets julekalender

I år har idrettslaget valgt å lage en julekalender. Der har administrasjonen og gruppelederne i samarbeid valgt ut 24 personer som hver på sin måte representerer all frivillighet i idrettslaget.

Idrettslaget hadde ikke vært den bautaen i lokalsamfunnet uten frivillighet og dugnadsånd.

I tiden frem til 24.desember skal alle de nominerte få muligheten til å avgi sin stemme til en av tre forskjellige organisasjoner; Mental Helse Ungdom, Zuccarellostiftelsen eller SOS Rasisme. Dette blir idrettslagets «julegave» i år.

Mental helse Ungdom
Zuccarellostiftelsen
SOS Rasisme

Hver morgen kl 07:00 åpner vi en ny luke i vår egen julekalender. Hvem som skjuler seg bak lukene?
0 Kommentar

Søknad om ferdigattest for Krydsbybakken sendt til Bærum kommune

Postet av Lommedalens IL den 26. Nov 2020

Søknad om ferdigattest for Krydsbybakken
sendt til Bærum kommune!

Multiconsult har i dag sendt søknad om ferdigattest til Bærum kommune. Lommedalens IL har dermed lagt grunnlaget for Krydsbybakken skal kunne drive som planlagt også kommende vinter 2020/ 21.

Lommedalens IL ble fredag 13. november via Budstikka ble kjent med at Bærum kommune vurderte å stanse all bruk av Krydsbybakken fra og med 1. desember 2020 og hele vintersesongen/skisesongen 2020/2021. Klubben tok da kontakt med Multiconsult som ansvarlig søker for å oppklare situasjonen. Dette har resultert i en redegjørelse fra Multiconsult til Bærum kommune, da også med søknad om ferdigattest, oversendt i dag 26. november.

Lommedalens IL har, som byggherre, ovenfor Bærum kommune i et eget brev 24. november beklaget den situasjonen som har oppstått. Vi har også bedt Bærum kommunen ta kontakt dersom ytterligere redegjørelse eller dokumentasjon fra klubben som byggherre er nødvendig.

Lommedalens IL er stolte av Krydsbybakken og den viktige rollen bakken har i både organisert og uorganisert aktivitet i Lommedalen – spesielt i den vanskelige tiden vi alle erfarer nå. 

Takk for alt godt engasjement for bakken vår!

Ole Reistad

StyrelederLES OGSÅ

Bærum kommune truer med å stenge Krydsbybakken. 

0 Kommentar

Vinnere av årets siste OverSkogogHei trekning

Postet av Lommedalens IL den 24. Nov 2020

Vi takker en enorm deltakelse 

Vi ønsker å takke alle dere deltakere for det fantastiske engasjementet rundt OverSkogogHei. At så mange skulle snøre på seg joggeskoene og ta fatt på så mange turer hadde vi aldri forestilt oss. 
1 172 deltakere har gått, jogget eller løpt våre 51 oppsatte turmål, fra 04.mars til 31.oktober.
Det har blitt registrert 40 510 antall turer siden oppstart i mars, noe som er helt utrolige tall.

Vi takker ydmykt og håper dere har kost dere like mye som oss med årets trimkonkurranse.


Vinnere av årets "OverSkogogHei".

Felleski: Sølvi Gunnes

Hooka sko: Arne Nysveen

Årskort: Trond Bjerge

Årskort: Nina Skarseth

Gavekort 500 kr: Hanne Lerstang

Gavekort 500 kr: Per Bjørnsrud

Gavekort 300 kr: Grete Steene-Johannessen

Gavekort 300 kr: Aud Sirnes

Gavekort 300 kr: Kamilla Lenes

Gavekort 300 kr: Ingrid Nyheim

Gavekort 300 kr: Kyrre Kristiansen

Vi ønsker å takke Verket sport som sponsor av kjempefine premier til årets konkurranse. 


Vi jobber hele tiden med å skape et best mulig tilbud til dalens beboere. Ikke bare innenfor idrettens verden. Meld dere gjerne inn i klubben hvis dere føler et ønske om å støtte oss i det videre arbeidet med dette. Bare å klikke her: https://www.lil.no/p/16011/bli-medlem0 Kommentar

Oppdatering fra Bærum kommune

Postet av Lommedalens IL den 19. Nov 2020

Oppdatering fra Bærum kommune

Kommunen vurderer å følge Oslo igjen, men Kommuneoverlegen anbefaler ikke at det gjøres ytterligere begrensninger i barn og unges fritid nå, og underbygger dette med at det kan se ut som smitten blant barn og unge i Bærum har gått noe tilbake siste uke. Kommune direktør Geir B. Aga vurderer nå behovet for revisjon av Bærums forskrifter opp mot Oslos nye vedtak.

Du kan lese hele artikkelen fra Budstikka under. (+ abonnement)
https://www.budstikka.no/koronavirus/smitten-pa-skolene-pa-vei-til-a-bli-brent-ut/613359!/


Vi fortsetter med treninger som planlagt for barn og ungdom opp til 19 år og minner om: 

 1. Syke personer skal holde seg hjemme 
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold 
 3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer 

Samt at vi minner om dette avsnittet i Beredskapsplanen som ble sendt ut i forrige uke.
Les Lommedalens IL sin beredskapsplan her


Hva skjer hvis det oppstår smitte i et lag/gruppe?
 

Det er Bærum kommune ved kommuneoverlege/smittesporingsteam, som til enhver tid bestemmer hvordan vi skal opptre hvis vi har mistanke om smitte eller sykdom:

 • Dersom en utøver/trener er syk og/eller har covid-19 symptomer, så skal utøver/trener ikke møte opp på aktiviteten, men bli hjemme. Vedkommende skal varsle trenerappartet, men er ikke forpliktet til å fortelle hvilken sykdom det gjelder. Dersom allmenntilstanden oppleves som god etter 24 timer kan utøver/trener møte opp på aktiviteten. Er du i tvil, ta kontakt med koronatelefonen.
 • En utøver/trener som er i karantene skal holde seg hjemme og varsle trenerapparatet ved fravær. Man er ikke forpliktet til å gi detaljer om grunnen til at man er i karantene.
 • Hvis det er kjent at en utøver eller person i støtteapparatet skal testes for korona, skal det i perioden frem til testresultat er avklart, ikke være flytting av spillere mellom lag/grupper. Laget/gruppen skal fortsatt kunne gjennomføre aktiviteten.
 • Så lenge det ikke er bekreftede nærkontakter og/eller disse ikke er satt i karantene med krav om at flere skal i karantene, kan aktiviteten forløpe som normalt, dvs at aktiviteten kan gjennomføres.
 • Hvis en i husstanden har bekreftet covid-19, skal alle nærkontakter holdes i karantene. 
 • Dersom utøver eller person i støtteapparatet i laget/gruppen har fått bekreftet covid-19 og informasjon om dette er gitt til klubben eller er kjent på annen måte skal: 
  1. Lagets/gruppens treninger avlyses
  2. Kommunelegen kontaktes
  3. Idrettslaget varsles ved daglig leder 
  4. Laget/gruppens og ev. idrettslag rette seg etter de pålegg/krav som kommunelegen fastsetter
  5. Idrettslaget varsler eget særforbund hvor det er et krav 
  6. Laget/gruppen gjenopptar sin aktivitet først når kommunelegen gir klarsignal om det
 • Alle som er smittet med covid-19 i Bærum kommune blir meldt til smittesporingsteamet i kommunen. Smittesporingsteamet starter da umiddelbart med sporing av flere nærkontakter i samme miljø og setter berørte parter i karantene for å forhindre videre spredning av smitte. Klubbens utøvere og trenere bør oppfordres til/minnes på å gi slik informasjon til smittesporingstemaet i kommunen at klubben vil bli varslet om hvilke treninger/konkurranser/arrangement de har deltatt på i klubbens regi, og raskest mulig kan få bidratt med opplysninger til smittesporingsarbeidet og/eller får avlyst treninger/konkurranser der eventuelle nærkontakter vil delta. 0 Kommentar

Informasjon ang. Krydsbybakken

Postet av Lommedalens IL den 14. Nov 2020

Informasjon ang. Krydsbybakken

Dagens Budstikka har et oppslag om at Bærum kommune truer med å stenge Krydsbybakken og ilegge idrettslaget tvangsmulkt. Bærum kommune uttaler at det har funnet det nødvendig å gå til det skritt siden kommunen ikke har fått søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på arbeider gjennomført i 2011 og 2012. Utgangspunktet er et brev sendt idrettslaget nå i november 2020.

Dette er en situasjon som aldri burde ha oppstått, og Lommedalens IL vil nå forsikre seg om at Bærum kommune får den dokumentasjonen kommunen trenger for at bakken kan drives som planlagt vinteren 2020/ 21. Slik det også går frem i artikkelen, tar Multiconsult på seg ansvaret for at det ikke er søkt om ferdigattest og brukstillatelse, og Lommedalens IL vil følge opp dette mot Multiconsult og Bærum kommune. Idrettslaget har god tro på at dette vil finne sin løsning før fristen innen utgangen av november.
0 Kommentar

Lommedalens ILs beredskapsplan for Covid-19

Postet av Lommedalens IL den 11. Nov 2020

Men først, litt informasjon....
Spesifisering fra mandagens publisering av reglene fra Bærum kommune 


Voksne over 20 år:

 • Det er ikke tillatt å organisere eller delta i organisert trening eller organiserte fritidsaktiviteter.
 • For særskilt sårbare og utsatte grupper er det mulig med tilpasset aktivitet, så lenge det ikke er fysisk kontakt mellom deltakerne og gjeldende smittevernregler følges. 

Barn og unge under 20 år:

 • Organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter kan gjennomføres. Det er ikke tillatt med samlinger med andre eller flere deltakere enn de som vanligvis deltar i aktiviteten, eller på annet sted enn der aktiviteten vanligvis gjennomføres. 
 • Det er ikke tillatt å organisere eller gjennomføre kamper, cuper, stevner, turneringer og lignende.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn og ungdom under 20 år under organisert trening eller organiserte fritidsaktiviteter. 

Munnbind:

 • Det er påbudt med munnbind i idrettshaller, gjelder for trenere og alle de over 20 år. Det er kun utøvere som er fritatt bruk av munnbind.
 • Der hvor det er vanskelig å holde 1 meter avstand, inn og ut av idrettshall og klubbhus oppfordrer kommunen til å bruke munnbind. Dette gjelder innendørs og ikke for barn under 12 år eller de som av medisinske grunner eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 
 • Se også regler for bruk av munnbind: https://www.baerum.kommune.no/korona/rad-og-regler/munnbind/ 

Se også lokal forskrift på kommunens nettside her: https://www.baerum.kommune.no/korona/korona-informasjon-fra-barum-kommune/  

Dette er fortsatt de 3 viktigste hovedprinsippene for å bremse smittespredning: 

 1. Syke personer skal holde seg hjemme 
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold 
 3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer 

 Infoskriv om bruk av kommunale idrettsanlegg som er sendt ut tidligere til alle gruppene gjelder fortsatt (Det er generelle retningslinjer  for bruk av kommunale anlegg og gjelder både utendørs og innendørsanlegg. Derfor må det stå noe om arrangementer) i tillegg til de nye retningslinjene som nevnt over.


Beredskapsplan for koronasituasjonen – høst 2020 
vil kunne bli fortløpende endret

Planen gjelder Lommedalens IL håndtering av smittevern og endringer i situasjonen på grunn av korona, og særlig hva som skjer ved smitte/utbrudd i klubben.  

Klikk her for å lese Lommedalens ILs beredskapsplan - Høst 2020


0 Kommentar

OPPDATERING SØNDAG 8.NOVEMBER

Postet av Lommedalens IL den 8. Nov 2020

OPPDATERING SØNDAG 8.NOVEMBER

En kort oppdatering til alle våre medlemmer – Lommedalens IL har nå registrert at alle elever ved Mølladammen skole er i karantene til minst 14. november, dette betyr at alle elever ved Mølladammen heller ikke deltar i sosiale aktiviteter i denne perioden. Det er også klassetrinn ved barneskolene som har samme status, dvs. karantene utover i neste uke, så fremover må hver og en være seg sitt ansvar bevisst og ikke ta del i idrettsaktiviteter når man er i karantene.

I tillegg har er det stopp i all kampaktivitet i fotball og futsal I Oslo – og dermed i Bærum - fra og med i 06. november til og med 30. november. På samme måte er all kampaktivitet i håndball og basket stanset frem til og med 10. november. I realiteten er derfor all kampaktivitet i Lommedalens IL anlegg  stanset inntil idrettslaget får klarsignal om at dette endres. 

NB! Lommedalens IL fortsetter å organisere treninger så langt dette er mulig innen de ulike gruppene, så vi oppfordrer alle til å følge tilbakemeldingene tett fra de ulike gruppene. 

Fortsatt god helg til dere alle,

 

Ole Reistad

Styreleder

Lommedalens IL0 Kommentar

Coronatiltak i Lommedalen IL etter Regjeringens nye tiltak

Postet av Lommedalens IL den 6. Nov 2020

Til alle medlemmer og lokalt engasjerte i og rundt Lommedalens IL

Aller først – følg anvisninger fra sentrale og lokale myndigheter! Vi er i en spesiell situasjon og vi er alle avhengige av hverandre.

For det andre – Regjeringen har besluttet foreløpig å begrense idrett for barn og unge i så liten grad så mulig. Det betyr at Lommedalen IL foreløpig – med vekt på foreløpig – gjør vårt ytterste i å fortsette å tilby barn og unge en aktiv hverdag. Justeringer vil skje og smittevernstiltak vil være en del av alt som skjer, men tilbakemeldingen er tydelig; barn og unge skal prioriteres og det av en grunn - idretten har en viktig sosial og samfunnsmessig funksjon – når Regjeringen og lokale myndigheter IKKE gir anvisninger om å stoppe all idrett så ligger det en vurdering bak dette – den vurderingen er idretten har en viktig funksjon i seg selv. Det kan synes lett for noen av dere å stoppe trening, men også dette har konsekvenser for mange barn, negative konsekvenser som ligger i hele vårt formål å ivareta at ikke skjer.

For det tredje - Lommedalens IL fortsetter derfor nå å følge skolene, dette vil si at alle som er i karantene med utgangspunkt i skole også er dette opp mot aktiviteter lokalt!

Formannskapet i kommunen skal ha møte mandag kveld og at vi kommer tilbake med informasjon så fort nye retningslinjer foreligger.

Til sist - en riktig god helg til dere alle,

Ole Reistad
Styreleder
Lommedalens IL0 Kommentar

Sesongavslutning OverskogogHei

Postet av Lommedalens IL den 6. Nov 2020

Tusen takk for en enorm deltakelse

Da var "OverSkogogHei" over for denne gang. Tusen takk til alle deltagere der ute som har vært med på å gjøre dette til en stor fornøyelse. Nesten 1200 deltagere har gått over 40 000 turer. Det er helt sinnsykt! Vi har en del premier som skal deles ut til aktive deltakere. Disse blir kontaktet og vi publiserer vinnere i løpet av kort tid. Vi håper å se så mange som mulig til ny runde til våren.

Vi jobber hele tiden med å skape et best mulig tilbud til dalens beboere. Ikke bare innenfor idrettens verden. Meld dere gjerne inn i klubben hvis dere føler et ønske om å støtte oss i det videre arbeidet med dette. Bare å klikke her: https://www.lil.no/p/16011/bli-medlem

Hilsen alle oss i LIL0 Kommentar

Ta idrettens koronavettkurs

Postet av Lommedalens IL den 2. Nov 2020

Ta idrettens koronavettkurs

Dette er et smittevernkurs for utøvere (fra 13 år og oppover) og foreldre eller foresatte til utøvere opp til 12 år.

Norges idrettsforbund har utarbeidet et fellesidrettslig e-kurs om koronavett. Idrettens koronavettkurs er et smittevernkurs for utøvere. Kurset er for utøvere fra 13 år og oppover og foreldre eller foresatte til utøvere opp til 12 år. Foresatte må legge inn egne barn i sin profil i Min idrett for at utøvere på 13-14 år skal kunne ta kurset. Kurset tar ca 10 minutter å gjennomføre.

Ta kurset på idrettsforbundets hjemmeside:
https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/koronavettkurs/

(bilde fra idrettsforbundet.no)


0 Kommentar

Idrettslagets Covid-19 oppdatering

Postet av Lommedalens IL den 1. Nov 2020

Idrettslagets Covid-19 oppdatering

Nå har Covid-19-viruset for alvor nådd Lommedalen, derfor – nå må vi alle ytterligere øke oppmerksomheten og ta ansvar for oss selv og våre omgivelser!

Vi må ha høy bevissthet i alle lag og grupper om at nå hviler dette på hver enkelt av oss – alle trenere og lagledere har fått beskjed om at «mistenkte tilfelle COVID-19» og «sannsynlig tilfelle COVID-19» skal ikke delta på trening:

 • Med «mistenkt tilfelle av covid-19» menes en person som har akutt luftveisinfeksjon med ett eller flere av følgende symptomer; feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, eller vurdert av lege som mistenkt covid-19.
 • Med «sannsynlig tilfelle av covid-19» menes nærkontakt til bekreftet tilfelle av covid-19 som også fyller kriterier for mistenkt covid-19 (se over) i påvente av testsvar. Et sannsynlig tilfelle isolerer på samme måte som et bekreftet tilfelle. De som bor i samme husstand bør være i karantene i påvente av prøvesvar.

Alle nærkontakter til en bekreftet smittet person skal i karantene og bør testes. Dersom du er nærkontakt, blir du kontaktet gjennom smittesporing og får beskjed om hva som gjelder for deg. Du blir definert som nærkontakt hvis du, innen 48 timer før personen med bekreftet smitte fikk de første symptomene, har hatt mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter, eller - direkte fysisk kontakt, eller - direkte kontakt med sekreter (for eksempel spytt, snørr og tårer).  Dersom personen med bekreftet smitte ikke har symptomer, gjelder det innen 48 timer før den positive testen ble tatt.

Hovedstyret ytterligere tiltak i idrettslagets regi på bakgrunn av flere tilfeller av smitte påvist i Lommedalen den siste uken, men vil komme tilbake til dette etter kontakt med kommunelegen i uken som kommer.  

 

Takk for at dere alle bidrar!0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline