Årsmøtet 2022 i Lommedalens Idrettslag

Postet av Lommedalens IL den 22. Feb 2022


Årsmøtet 2022 i Lommedalens Idrettslag

avholdes

torsdag 24. mars kl. 19.00 i klubblokalet i Lommedalshallen


Til behandling:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle Lommedalens IL årsmelding 2021
 • herunder gruppenes årsmeldinger.
 1. Behandle Lommedalens IL regnskap 2021 i revidert stand.
 2. Behandle innkomne forslag og saker.
 3. Fastsette medlemskontingent for 2023.
 4. Vedta idrettslagets budsjett for 2022. 
 5. Behandle Lommedalens IL organisasjonsplan.
 6. Foreta følgende valg
 1. Leder og nestleder
 2. 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
 3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan jf. pkt. 10
 4. 1 revisor
 5. Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne de som skal representere idrettslaget på tinget eller organisasjoner idrettslaget er tilsluttet og gis fullmakt til å ta økonomiske beslutninger innenfor de budsjettrammer som ble vedtatt på årsmøtet. 
 6. Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 

 

Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet, må være hovedstyret i hende senest 

Tirsdag 8. mars. Alle innkommende saker vil bli lagt ut på vår nettside. 

 

Alle dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet på våre nettsider eller ved henvendelse til lil@lil.no. Deltok på sin aller første bandycup

Postet av Lommedalens IL den 9. Feb 2022

Årets første "knøttecup" for bandyskolen

Den 6.februar ble Lommedalen Bandyskole invitert til "knøttecup" på Stabekk

banen. Det er utrolig morsomt å se at bandyskolen har etablert en så stor og flott

gjeng på bare noen måneder. Ønsker du å bli med i gjengen, er det bare å ta 

kontakt med Leif Stensrud - 997 00 294.

Du kan også følge gruppen på deres egen facebook side

https://www.facebook.com/groups/3134683190187080Skiskolens egen vinterferiecamp

Postet av Lommedalens IL den 4. Feb 2022

Velkommen til Lommedalen Ski- og 

snowboard vinterferiecamp

Vi inviterer barn og ungdom fra 5 til 13 år til ski- og snowboardcamp i vinterferien,

mandag 21. til onsdag 23. februar. Vi stiller med et variert program med

slalåm, twintip og snowboard tilpasset deltakernes alder og nivå.


Campen er for barn som allerede kan kjøre ski- eller snowboard – det vil si at de må kunne svinge, stoppe og kjøre heis.


Meld deg på campen i vår nettbutikk
https://lommedalen.skiperformance.com/no/shopp#/no/kj%C3%B8pePraktisk informasjon

Tidspunkt: Mandag, 21.02 - Onsdag 23.02 - KL:09:00 - 15:00

Lunsj: Vi kommer med mer informasjon vedørende lunsj før oppstart.

Deltakere kan meldes på 1, 2 eller 3 dager.

Programdetaljer for vintercampen kommer uken før oppstart.