VELKOMMEN TIL ALLIDRETT

For de minste barna er allidretten det første møtet med Lommedalens IL. Her fokuserer vi på at fysisk aktivitet først og fremst skal være gøy og preget av lek, samtidig som det gir sosial trening. 

Eksempler på aktiviteter for:

  • Alpint, skilek og skøyter
  • Aktiviteter, dans og leker i gymsal
  • Utelek, golf og friluftsliv
  • Introduksjon til ball- og hallidretter

ET GODT FORELDRENETTVERK – VIKTIG FOR BÅDE BARNA OG DE VOKSNE

Gjennom dedikerte foreldre ønsker vi å skape gode relasjoner mellom barna og samtidig sørge for et godt foreldrenettverk rundt om i dalen.

Foreldrene driver aktivitetene. Det er mulighet for opplæring og veiledning underveis for de som er interessert i å delta som aktivitetsledere og trenere. Man trenger ikke å drevet med mange idretter tidligere, det viktigste er at barna opplever glede og mestring ved å være aktive. Når vi skal ha spesifikke aktiviteter som håndball, dans, alpint mm. bruker vi klubbens egne instruktører. Vi jobber mot å ha 50% av øktene ledet av instruktører enten fra klubben eller andre idrettslag.

Foreldre som hjelper til som trenere og i andre roller i de ulike årgangene, får en unik kjennskap til nærmiljøet barnet skal vokse opp i og et utvidet nettverk av voksne. 


Påmeldingen for 2022/23 sesongen er nå åpnet:

https://www.superinvite.no/#/invitation/e23330785f499c128030ab1b7281f37a


Sesongen starter i september. Siste dag er mandag 22. mai 2023. 

Prisen er 1300 kr. inkludert medlemskap i Lommedalens IL, og 900 kr for de som allerede er medlemmer i idrettslaget. 

Man vil også bli fakturert for medlemskap for 2023 i løpet av neste vår, 400 kr.


Det finnes svært gode støtteordninger dersom man har økonomiske utfordringer (også som følge av korona-situasjonen). Alle henvendelser vil selvsagt bli behandlet konfidensielt. Ta kontakt med reidunn@lil.no


Treningstider:

Allidretten har fått treningstid i gymsalen på Anna Krefting skole på mandager for alle fire grupper.

2 grupper kl. 17.00 – 17.45 og 2 grupper kl. 17.45 – 18.30 


Oppstart

Allidretten starter første uken i september. Gruppefordelingen kommer på Spond som er vår informasjonskanal. Foreldre vil få en link enten på mail eller SMS fra Spond.

I utgangspunktet er hver gruppe på ca. 20 stk, Inndelingen forgår etter skole og barnehage hvis det ikke er andre ønsker.

Påmelding:

https://www.superinvite.no/#/invitation/e23330785f499c128030ab1b7281f37a

Har du spørsmål eller ønsker du å bidra? Ta kontakt med celine@lil.no