Støtteordninger

Fritak av økonomiske årsaker

Det finnes ulike støtteordninger. Disse skal bidra til at alle barn og unge

skal få tilgang til trening – uavhengig av foreldrenes økonomiske evne.

  1. Hver enkelt barne- og ungdomsskole har et beløp som kan benyttes blant annet for betaling av treningsavgift. Tiltaket har som mål at alle barn og unge i Bærum kan delta i aktiviteter som er vanlig for barn og unge i samme alder. Barn/unge og foreldre som ønsker hjelp kan ta kontakt med Reidunn Rake på tlf.: 97717965 eller mail: reidunn(at)lil.no
  2. Hos Utstyrsboden kan familier låne sportsutstyr og også få gratisbilletter til kino, svømmehall og fotballkamper. Se Bærum kommunes hjemmesider for retningslinjer.https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Barn-og-unge/Ungdomstjenesten/Utstyrsboden/
  3. Dersom foreldre er brukere av sosialhjelp hos NAV, kan NAV kontaktes for å avklare søknad om å få dekket kostnader til treningsavgifter for fotball, håndball og liknende for barn og unge.
  4. Det er også mulig å søke idrettslaget om fritak for treningsavgift. Ta kontakt med klubbkontoret: reidunn(at)lil.no