Ble du skadet ifb. med idretten din?

Alle barn som er medlem i Lommedalens IL er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. 
(Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år)  

Hva forsikringen gjelder:
a) Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.
b) Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet - ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.
Hvor/når forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder under organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen omfatter, samt under treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne i regi av klubben. 


Har du blitt skadet i forbindelse med idretten ta kontakt med Idrettens skadetelefon. Skadetelefonen tilbyr rask og riktig hjelp ved skade, og her får du pratet med fysioterapeuter og legespesialister. De gir deg råd og veiledning videre. Er skaden mer omfattende enn først antatt, må den meldes inn på deres hjemmesider.

Klikk deg direkte inn til skadetelefonens hjemmeside
https://www.idrettshelse.no/article/idrettens-skadetelefon
 


1. Meld skade

2. Velg idretten du tilhører

3. Følg instruksjonen videre

Man vil så bli ringt opp av skadetelefonen etter at skadelegen har vurdert utøverens skade. Deretter vil man bli sendt videre til en konsultasjon eller behandling.