Lovnorm for Lommedalen Idrettslag

Lovnorm Lommedalens IL.pdf
Veiledning til lovnorm for idrettslag

"Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar 

med NIFs regelverk og denne 
lovnormen. Lovnormen er 
ufravikelig og inneholder et 
minimum av det idrettslaget må 
ha i sin egen lov."