Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen skal påse at

₋ idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om

₋ idrettslaget har økonomisk kontroll internt

₋ årsregnskapet og delårsrapporter gir et riktig bilde av idrettslagets drift

Kontrollkomiteen en egen mailadresse som er fin å benytte for diverse henvendelser til oss.

Mailadresse: kontrollkomiteen@lil.no