Visjon, virksomhetsidé og målsettinger

Lommedalen ILs visjon er:

Lommedalen – Norges Idrettsdal!

Virksomhetsidé

Livslang idrettsglede for alle i et inspirerende, inkluderende og trygt miljø i naturlige omgivelser!


Visjonen gjenspeiler Lommedalen ILs ønske om å etablere seg som et attraktivt sted å drive idrett.

Lommedalen ILs verdier:

Glede - Vi skal gjennom mestring og lystbetonte aktiviteter skape glede på alle nivåer

Felleskap - Vi skal gjennom tilhørighet og identitet skape engasjement og samarbeid innad i og på tvers av gruppene

Allsidighet - LIL skal være en klubb med spennvidde som passer unge i alle aldre i et variert miljø, inne som ute

Naturlighet - Idrettsglede i naturlige omgivelser


Suksesskriterier

Suksesskriterier beskriver hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for at klubben skal kunne nå sitt hovedmål:

  • Sikre årlig netto tilgang av medlemmer (flere innmeldinger enn utmeldinger) Innlemme grener som i dag ligger utenfor hovedlaget (Lommedalen Tennisklubb, Lommedalen Sykkelklubb, Trekkhundklubb, mm) Mest mulig koordinert treningstilbud på tvers av grenene opptil 12 år for å sikre deltagelse i flere grener
  • Definere/kvantifisere hva som ligger i hovedmålet om 70% av Lommedalens innbyggere som medlemmer.
    Vi må nå ut med informasjon
  • Frivillighet
  • Tilby lån av utstyr til medlemmer => senke terskel for å delta
  • Anlegg må stå i forhold til antall medlemmer