Gradvis oppstart, fortsatt store begrensninger

Postet av Lommedalens IL den 9. Mai 2020

Gradvis oppstart, fortsatt store begrensninger

Aller først - TAKK! Vår erfaring er at alle medlemmer har gjort sitt beste for å bidra til å overholde de rammene LIL har satt selv på trening og aktivitet. Nå tar idrettslaget nye steg mot mer aktivitet, men det er fortsatt store begrensinger på hvor mange vi kan være og hva vi kan gjøre i LILs anlegg. Hovedstyret ønsker å bidra til aktivitet, så alt vil bli gjort for å legge til rette og planlegge.

I korte trekk – som tidligere MÅ vi følge Folkehelseinstituttets smittevernregler; håndvask og fysisk avstand. I utendørsanlegg er nå egenorganisert aktivitet tillatt, for idrettslaget kan vi ha treningsgrupper på inntil 20 personer med minst en meters avstand. Fotballmålene låses opp fra 11. mai og fremover og vi får nå nettene på plass. Det er bra!

For våre idrettshaller er situasjonen en annen – LIL må bruke neste uke for å finne ut hvordan aktivitetene kan gjennomføres på en god måte, i tett kontakt med Bærum kommune. Ved de fleste skoler i kommunen skal idrettshall/gymsal benyttes til ordinær undervisning og de vil i den forbindelse ikke kunne åpnes for aktivitet på kveldstid og i helger. Hvis vi får anledning til det, vil vi prøve ut treninger i tråd med kommunale retningslinjer og de spesifikke retningslinjene for hver enkelt særidrett.

Til slutt – takk til ansatte, i arbeid som permitterte! Det er mange av dere, dere har måttet være litt politi og litt helsepersonell – eller så har dere bare vært hjemme som så mange andre av oss. Vi nærmer oss en normalsituasjon, men det er et godt stykke igjen, som dere alle skjønner.

 

Takk også til dere medlemmer som lojalt holder dere til rammene vi setter, tar en tur ‘Over skog og hei’ – og viser tillit ved å være medlemmer, støtte opp med treningsavgifter og påmeldinger selv om usikkerheten er stor – ingen medlemmer, intet idrettslag!

 

Mvh

Ole Reistad

Styreleder

93266908Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.