Årlig møte Basketgruppen 2023

Postet av Gabriella Holsten den 8. Feb 2023

Tid: 1. mars 2023 kl 20:00 til 21:00. 

Sted: Lommedalshallen. 

Agenda:

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av ordstyrer og referent
 • Behandle årsmelding for 2022.
 • Behandle regnskap for 2022.
 • Behandle innkomne forslag og saker.
 • Fastsette treningsavgift for 2023.
 • Vedta budsjett for 2023.
 • Styrets sammensetning
  • Leder
  • Nestleder
  • Økonomiansvarlig
  • Sportslig ansvarlig
  • Tre styremedlemmer. 
 • Valg. 

Følgende posisjoner er på valg: 

 • Økonomiansvarlig
 • Sportslig ansvarlig. 
 • Et styremedlem. 

 

På vegne av styret, 

 

Stig Hellerud

Leder basketgruppen. 

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.