Støtteordninger

Fritak av økonomiske årsaker

 

Lommedalens IL skal være en klubb for alle, og vi ønsker at flest mulig skal kunne holde på med idrett her hos oss så lenge som mulig, uten at kostnadsnivået skal hindre utøvere fra å delta. Vi har derfor en ordning der utøvere/foreldre kan søke om fritak for aktivitetsavgifter på grunnlag av egen økonomisk situasjon.

Bærum kommune har et tilbud hvor de kan yte fritidsstipend til familier med lav betalingsevne. Klubben vil, med foreldrenes godkjennelse, søke kommunen om støtte.

Kontakt Reidunn Rake på reidunn@lil.no eller 977 17 965 for mer informasjon. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt. 

Hos Utstyrsboden kan familier låne sportsutstyr og også få gratisbilletter til kino, svømmehall og fotballkamper. Se Bærum kommunes hjemmesider for retningslinjer. https://www.baerum.kommune.no/tjenester/natur-kultur-og-fritid/friluftsliv/utstyrsboden/

Dersom foreldre er brukere av sosialhjelp hos NAV, kan NAV kontaktes for å avklare søknad om å få dekket kostnader til treningsavgifter for fotball, håndball og liknende for barn og unge.