Utlegg - Til alle idrettsgrupper


Når deres lag, trener eller lagleder har lagt ut for laget sitt, ønsker vi at du følger disse retningslinjene før du sender inn kvittering for utlegget. Benytt vedlagt mal for refusjon av utlegg.

- Alle kvitteringer skal skannes og legges ved bilaget.
- Utleggsrefusjon med skannede bilag sendes til lil@lil.no
- Utbetaling skjer innen 7 dager fra mottatt mail.

Refusjon av utlegg


Idrettsfrukt - 60% refusjon

Ved innkjøp av produkter fra BAMA går 60% tilbake til laget. Det eneste du må huske, er å sende kvittering til erik@lil.no, med kopi til reidunn@lil.no. Skriv hvilket årstrinn/lag som skal ha refusjon.

Les mer om idrettsfrukt på LIL EMS - Idrettsfrukt


Kjøregodtgjørelse

Tilbakebetaling av kilometere

Mal for kjøregodtgjørelse/kjørebok