Velkommen til Helsethallen

Adresse: Skollerudveien 5, 1353 Bærums Verk