Vi ønsker å invitere til Lommedalen Fritidsklubb hver fredag


HOLDES STENGT INNTIL VIDERE 


Det er med stor iver at vi nå kan ønske velkommen til vår nye fritidsklubb i Lommedalshallen. 

Dere kjenner kanskje til konseptet "Åpen hall" som vi tidligere har tilbudt barn og unge i Lommedalen / Bærums Verk. Nå vil vi også åpne opp for sosialt samvær i klubbhuslokalene i hallen på fredager mellom kl. 19:00 - 22:00. Vi har engasjert en gruppe ungdom som vil være tilstede på kveldene, som samtalepartnere og aktivitetsledere. 

Det vil bli muligheter for kjøp av mat og drikke disse kveldene. Vi ønsker å holde en sunn profil, og vil legge vekt på å tilby næringsrik og god mat. Vi gleder oss til å ta imot ungdommene i dalen og håper at vi sammen kan skape en trygg og sosial møteplass for alle.

Fritidsklubben vil være stengt i ferier.