Idrettsskade?

 

Alle barn som er medlem i Lommedalens IL er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år.  

 

Har du blitt skadet; ta kontakt med Idrettens skadetelefon på 987 02033 (fra utlandet +4702033/ 91 50 20 33). Skadetelefonen tilbyr rask og riktig hjelp ved skade, og her får du pratet med fysioterapeuter og legespesialister. De gir deg råd og veiledning videre. Er skaden mer omfattende enn først antatt, må den meldes inn på deres hjemmesider.

 

Klikk deg direkte inn til skadetelefonens hjemmeside

https://www.idrettshelse.no/page/Idrettens-skadetelefon

 

Barn fra 13 år og eldre som er medlem og aktiv utøver i en idrett, må løse lisens for den idretten vedkommende deltar i. Her gjelder det ulike ordninger i de enkelte særforbund. I fotball løses lagslisens, mens i andre idretter løser hver enkelt utøver sin egen lisens. For å melde inn skade følger du samme prosedyre som over.