Lommedalen IL har tre kunstgressbaner i full 11'er størrelse og en 7´er kunstgressbane.

I tillegg har vi to idrettshaller; Helsethallen og Lommedalshallen.

Lommedalen IL eier og drifter også Lommedalen Skisenter.

Idrettslaget har også tre klubbhus; Klubblokalet i Lommedalshallen, Helset klubbhus og Varmestua. 

Disse kan leies til møter, arrangementer, konfirmasjoner og annet. Se egen fane for booking.
Fotballbaner


Idrettshaller


Skianlegg


Klubbhus