Lovnorm for Lommedalens Idrettslag
Veiledning til lovnorm for idrettslag

"Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar

med NIFs regelverk og denne 
lovnormen. Lovnormen er 
ufravikelig og inneholder et 
minimum av det idrettslaget må 
ha i sin egen lov."


Levert av IdrettenOnline