Beredskapsplan for koronasituasjonen – høst 2020 
vil kunne bli fortløpende endret

Du kan også laste ned hele beredskapsplanen i PDF format her
KLIKK HER -- >Beredskapsplan for covid 19 Lommedalens IL


Planen gjelder Lommedalens IL håndtering av smittevern og endringer i situasjonen på grunn 
av korona, og særlig hva som skjer ved smitte/utbrudd i klubben.  

Ansvarlige i Lommedalens IL:

Hovedstyret er ansvarlig for klubbens håndtering av korona-situasjonen. 

Klubbens smittevernansvarlige er korona-utvalget, oppnevnt av hovedstyret, som består av styreleder Ole Reistad, styremedlem Irene Jansson og daglig leder Marianne Fjelberg. Koronautvalget har det løpende ansvaret for korona-situasjonen.

Det er opprettet en egen mailadresse for koronautvalget: koronautvalget@lil.no

Gruppestyrene har ansvar for å orientere trenere, lagledere, oppmenn, foresatte og utøvere om viktig informasjon de får fra hovedstyret/koronautvalget/daglig leder og følge med på at retningslinjer følges opp. 

Trenere/lagledere/oppmenn har ansvar for å følge klubbens koronavettregler og følge opp ved smitte/utbrudd/karantene i et lag og informere gruppestyre og daglig leder.

Klubbens utøvere og foresatte har ansvar for å følge klubbens koronavettregler.

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er: 

 1. Syke personer skal holde seg hjemme 
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold 
 3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer 

Personvern
Opplysninger om at noen er smittet med korona-virus må anse som en helseopplysning. I henhold til personvernregelverket er helseopplysninger som utgangspunktet forbudt å samle inn og behandle.

Det er derfor viktig at vi som klubb ikke samler inn og behandler denne type informasjon.

 

Sykdom

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme og at personer med selv milde luftveissymptomer ikke møter til aktiviteter.
 Det vil være personer med symptomer som er mest smittsomme (spesielt ved hosting og nysing), og det meste av smitteoverføringen skjer rundt tidspunkt for innsykning. Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter og diaré kan også forekomme. Om lag 8 av 10 voksne personer har kun milde symptomer. Hos barn er antagelig denne andelen enda høyere. 

 

Løpende håndtering av situasjonen

Styret ved korona-utvalget/daglig leder gjennomgår endringer i gjeldende smittevernregler fra stat, kommune, NIF og særidrettslag med tanke på hva som gjelder for klubben og klubbens medlemmer, og orienterer klubbens medlemmer ved å gjøre endringer i informasjonen på nettsiden. 

Gruppestyrene blir orientert av daglig leder og orienterer videre og har ansvar for å følge med på at klubbens smittevernregler overholdes.

Styret ved koronautvalget vurderer ellers løpende ulike tiltak som må gjennomføres av hensyn til klubbens drift og økonomi.


Hva skjer hvis det oppstår smitte i et lag/gruppe?
Det er Bærum kommune ved kommuneoverlege/smittesporingsteam, som til enhver tid bestemmer hvordan vi skal opptre hvis vi har mistanke om smitte eller sykdom:

 • Dersom en utøver/trener er syk og/eller har covid-19 symptomer, så skal utøver/trener bli hjemme. Syke utøvere/trenere skal ikke møte opp på aktiviteten – utøver varsler trenerappartet ved fravær, men er ikke forpliktet til å fortelle hvilken sykdom det gjelder. Dersom allmenntilstanden oppleves som god etter 24 timer kan utøver/trener møte opp på aktiviteten. Er du i tvil, ta kontakt med koronatelefonen.
 • En utøver/trener som er i karantene skal holde seg hjemme og varsle trenerapparatet ved fravær. Man er ikke forpliktet til å gi detaljer om grunnen til at man er i karantene.
 • Hvis det er kjent at en utøver eller person i støtteapparatet skal testes for korona, skal det i perioden frem til testresultat er avklart, ikke være flytting av spillere mellom lag/grupper. Laget/gruppen skal fortsatt kunne gjennomføre aktiviteten. 
 • Så lenge det ikke er bekreftede nærkontakter og/eller disse ikke er satt i karantene med krav om at flere skal i karantene, kan aktiviteten forløpe som normalt, dvs at aktiviteten kan gjennomføres.
 • Hvis en i husstanden har bekreftet covid-19, skal alle nærkontakter holdes i karantene. 
 • Dersom utøver eller person i støtteapparatet i laget/gruppen har fått bekreftet covid-19 og informasjon om dette er gitt til klubben eller er kjent på annen måte skal: 
  1. Lagets/gruppens treninger avlyses
  2. Kommunelegen kontaktes
  3. Idrettslaget varsles ved daglig leder 
  4. Laget/gruppens og ev. idrettslag rette seg etter de pålegg/krav som kommunelegen fastsetter
  5. Idrettslaget varsler eget særforbund hvor det er et krav 
  6. Laget/gruppen gjenopptar sin aktivitet først når kommunelegen gir klarsignal om det
 • Alle som er smittet med covid-19 i Bærum kommune blir meldt til smittesporingsteamet i kommunen. Smittesporingsteamet starter da umiddelbart med sporing av flere nærkontakter i samme miljø og setter berørte parter i karantene for å forhindre videre spredning av smitte. Klubbens utøvere og trenere bør oppfordres til/minnes på å gi slik informasjon til smittesporingstemaet i kommunen at klubben vil bli varslet om hvilke treninger/konkurranser/arrangement de har deltatt på i klubbens regi, og raskest mulig kan få bidratt med opplysninger til smittesporingsarbeidet og/eller får avlyst treninger/konkurranser der eventuelle nærkontakter vil delta. 

Hva gjør koronautvalget om våre skoler i nærområdet stenges helt pga. covid-19?

 • Vurdere nedstenging av hele/deler av idrettslaget mht. hvilke skoler som stenges ned
  1. Alle barneskoler som er representert i Lommedalens IL
  2. Alle ungdomskoler som er representert i Lommedalens IL
  3. Alle videregående skoler som er representert i Lommedalens IL
 • Kommuneoverlegen kontaktes
  1. Er det forsvarlig å holde aktiviteten i gang? 
  2. Hvilke tiltak må iverksettes?
 • Varsle hovedstyret, gruppeledere, trenere/lagledere/oppmenn og klubbens medlemmer
Levert av IdrettenOnline