Lommedalen er et idrettslag som ønsker å tilby organiserte- og uorganiserte aktiviteter til alle 

våre medlemmer. Vi ønsker at våre aktivitetstilbud skal treffe de fleste barn og unge, 

og ønsker å være en bidragsyter til å hjelpe unge å holde seg aktive. 

Våre aktiviteter er spredt utover året slik at flere kan få muligheten til å teste de fleste 

tilbudene. Vi holder fortsatt  på med å utvikle flere tilbud og ser fremover mot nye spennende 

aktiviteter.
Allidrett - For de minste barna er allidretten det første møtet med Lommedalens IL. Her fokuserer vi 

på at fysisk aktivitet først og fremst skal være gøy og preget av lek, samtidig som det gir sosial 

trening. Eksempler på aktivitet: Alpint, skilek og skøyter. Dans og leker i gymsal. Introduksjon til ball- 

og hallidrett


Fotballakademiet - Lommedalens Fotballakademi ønsker å tilby alle deltakere den ekstra 

fotballtreningen etter skoletid. Vi ønsker å tilby et sportslig og sosialt tilbud til alle gutter og jenter, 8 - 

10 år. Vi har også et ungdomsakademi som tilby den litt mer fokuserte treningsøkten for unge fra 11 - 

15 år


Fritidsklubben - Sammen med tilbudet åpen hall, vil vi også åpne opp for sosialt samvær i 

klubbhuslokalene i hallen på fredager. En engasjert gruppe ungdom vil være tilstede på kveldene, 

som samtalepartnere og aktivitetsledere


Håndballskolen - Barna på håndballskolen får oppleve lek, moro, samarbeid, nye venner og ikke 

minst masse håndball! På håndballskolen legger vi stor vekt på at barna skal oppleve 

mestringsfølelse gjennom lek og spill, og bli "venn med ballen".


Lommedalsuka - Lommedalsuka vil tilby ulike aktiviteter til alderen 6 år og opp til 16 års alderen 

første- og siste uken i sommerferien. Aktivitetene våre er alt i fra fotball til teater. Vi ønsker å treffe 

flest mulige barn og unge og lover alle en innholdsrik og aktiv uke(r)


OverSkogogHei - Trimkonkurrasen for alle! Bli kjent med kjente og ukjente destinasjoner og delta i 

flere småkonkurranser gjennom sesongen. Det eneste du trenger en et par tursko og klær, sammen 

med vår app for registrering av dine turer. Deltagelsen er helt gratis!


SkiLeik - SkiLeik og varig SkiGlede henger sammen med utvikling av ferdigheter og følelse av 

mestring i et trygt og godt miljø. Vi tilbyr skileik etter skoletid to dager i uken der barn fra 1.- 6. klasse 

kan komme å stå i bakken


Åpen bakke - Krydsbybakken åpner portene for alle barn og unge, der de kam kjøre gratis i bakken. 

Det vil bli gratis utlån og utstyr, samt. at vi fyrer opp grillen og setter på musikk utover kvelden.