Dagsorden til årsmøtet i Lommedalens Idrettslag

Postet av Lommedalens IL den 4. Jun 2020

Dagsorden til årsmøtet i Lommedalens Idrettslag 

torsdag - 11. juni 2020

kl. 19.00 i klubblokalet i Lommedalshallen

 

Til behandling:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen, stipend, æresbevisning og minne.
 4. Behandle Lommedalens IL årsmelding 2019, herunder gruppenes årsmeldinger, samt redegjørelse for sammenslåingen av LIL og VBIF
 5. Behandle Lommedalens IL regnskap 2019, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
 6. Behandle innkomne forslag og saker:

Kommet inn 2 sak: Trivselsregler og Barneidrett satsing 

 1. Fastsette medlemskontingent for 2021
 2. Vedta idrettslagets budsjett for 2020
 3. Behandle Virksomhetsplan for Lommedalens IL
 4. Behandle Lommedalens IL organisasjonsplan.
 5. Foreta følgende valg
  a) Leder og nestleder, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og ett varamedlem
  c) Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne de som skal representere idrettslaget på tinget eller organisasjoner idrettslaget er tilsluttet og gis fullmakt til å ta økonomiske beslutninger innenfor de budsjettrammer som ble vedtatt på årsmøtet. 
  d) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
  e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. 

Vi minner om at sakspapirer til årsmøte kan fåes ved henvendelse til lil@lil.no. 


Vel møtt!

Med vennlig hilsen

LILs HovedstyreKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.