Oppslag om Lommedalens IL i Dagens Næringsliv 29. desember

Postet av Lommedalens IL den 29. Des 2020

Oppslag om Lommedalens IL i Dagens Næringsliv 29. desember

Dagens Næringsliv (DN) har i dag 29. desember et oppslag om bruk av miljø- og helseskadelige desinfeksjonsmidler i Lommedalshallen. Etter å ha vært i kontakt med engasjerte foreldre i LILs basketgruppe, tar DN for seg hvordan potensielt miljø- og helseskadelige desinfeksjonsmidler kommer i bruk, spesielt i en sitasjon der det råder usikkerhet om hvordan godt smittevern og aktivitet kan forenes på en akseptabel måte. 

I korte trekk, det er svært uheldig hvis Lommedalens IL har brukt miljø- og helseskadelige midler i vårt arbeid for å sikre godt smittevern. Vi vil gå gjennom alle sider av denne saken for å sikre at både barn og foreldre, ansatte og trenere har trygge rammer i våre anlegg. Dette vil vi gjøre i samarbeid med Bærum kommune som idrettslaget opplever gjør det de kan for å bidra i en krevende tid. Vi har i dag tatt kontakt med Bærum kommune for å fortsette arbeidet med å finne gode løsninger som kan bidra til aktivitet på tross av en krevende smittesituasjon.

Samtidig vil vi takke for engasjementet fra våre egne medlemmer i denne saken. Når usikkerheten råder, samtidig som ønskene om tett oppfølging er mange og kravet om kompetanse stort, sitter ikke idrettslaget umiddelbart på alle resursene det er behov for. Den største ressursene er da våre over 2500 mange medlemmer, deres engasjement og kompetanse.


Fortsatt god jul og et godt nytt år til dere alle i Lommedalens IL! 

Ole Reistad
Styreleder - Lommedalen IL
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.