Hovedstyrets retningslinjer for klubbens aktiviteter

Postet av Lommedalens IL den 9. Jan 2021

Oppdaterte retningslinjer for aktiviteter under 
Coronapandemien - 9. januar 2021.

Regjeringen har initiert nye tiltak etter økt smittetrykk etter jul og nyttår, og dette har også betydning for idrettslag. Hovedstyret hadde møte 6. januar og vedtok følgende retningslinjer for aktiviteter i regi av klubben:

 • Hovedstyret legger Idrettens Coronaregler til grunn slik disse er presisert av NIF etter Regjeringens anbefalinger 6. januar. I tillegg til disse tar idrettslaget utgangspunkt i Bærum kommunes retningslinjer for aktivitet i kommunens anlegg. 

Når det gjelder de ulike gruppene, så er det iverksatt tiltak i hver gruppe på bakgrunn av overnevnte anbefalinger:

 • Hallidretter (håndball, basket)
  All innendørstrening er stanset inntil 19. januar. Det er satt i gang tiltak for utetrening, men dette må som tidligere gjennomføres på en forsvarlig måte, med tilstrekkelig avstand, under kyndig ledelse og gjennom at alle andre smittevernsaspekter er fulgt opp på en god måte. 

 • FYA – Fotball: 
  Fotballakademiet utsatt oppstart for de yngste (4. klasse og nedover) til 19. januar. All innendørstrening (BIP/Mølladammen) utgår til 19. januar, og all utendørstrening gjennomføres med avstandskrav.

 • Langrenn: 
  Langrennstrening med utsatt oppstart for de yngste. Det foretas løpende en vurdering hvorvidt det er aktivitet som kan settes i gang og/ eller videreføres samtidig som smittevernsaspekter er fulgt opp på en god måte.
 • Allidrett: 
  Utsatt til 19. januar. 

 • Alpint: 
  Generelt er alle renn utsatt/ avlyst ihht til de spesifikke Bærumsreglene, dette gjelder foreløpig 16.1, beslutning ang. renn 20.1 avventes til neste uke. Aktiviteter i regi av klubben skal skje lokalt (bruk av egen bil, ikke overnatting), gjerne i klubbens egne anlegg. Trening i egen bakke er i tråd med de anvisningene klubben har mottatt. 

Aktiviteter i Krydsbyløypa har blitt testet ut opp mot de nye Coronaanvisningene, og erfaringene fra foregående helg har vært gode. Antallet i servicehuset er begrenset til 4, i Varmestua har det blitt lagt et opplegg rundt arbeid i kjøkkenet (som kan være spesielt tett), for bordene er det satt opp et begrenset antall (merket). Frivillig innsats opp mot veiledning under drift er et avgjørende tiltak for å klare å holde Varmestua opp på en forsvarlig måte. Hovedstyret støtter alle tiltak som kan bidra til å holde aktiviteten oppe samtidig som det kan skje på en god måte og setter pris på de gode initiativene fra medlemmene, spesielt opp mot bruk av våre egne anlegg. 

Helt til slutt en oppfordring – Lommedalens IL følger på denne måten opp de rammene som er satt fra sentrale og lokale myndigheter. Det kan være at det finnes behov som krever kommunikasjon og ytterligere vurderinger, vi oppfordrer hver enkelt til å bruke sunn fornuft. Vi er som fellesskap avhengig av at vi alle strekker oss langt for å følge de rådene som foreligger.

Ha noen fine dager ute og rolige dager hjemme uten besøk – men besøk gjerne Lommedalen skisenter, Krydsbybakken er klar!

Ole Reistad

Styreleder


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.