Nye tiltak i Lommedalens IL

Postet av Lommedalens IL den 9. Des 2021

Idretten må ta sin del – nye tiltak i LIL fra og med torsdag 9. desember

Ihht Regjeringens anbefalinger, tar Lommedalens IL utgangspunkt i følgende

anbefalinger for hallaktiviteter:


• Kamp- og treningsaktiviteten kan i utgangspunktet gjennomføres som normalt.

• Maks 50 personer kan være til stede på et arrangement der det ikke er faste, tilviste

plasser (*) for publikum. Dette tallet inkluderer i breddehåndballen alle i hallen, også

spillerne. Unntatt fra totalantallet er trenere, dommere, sekretariat og et begrenset antall

hallvakter. Lommedalens IL legger seg derfor på en linje der vi ikke har tilskuere på våre

kamper i hall i håndball og basket.

• Alle tilstedeværende skal holde en meters avstand til hverandre og bruke munnbind.

Unntaket er spillerne, trenere og dommere under kamp- og treningsaktivitet.

• Der hvor flere kamper skal avvikles i samme hall i løpet av samme dag, skal gruppene

holdes adskilt til enhver tid


Det ikke er ønskelig med tilskuere (foreldre eller andre) på tribunen under trening, samt

er det slik at garderober kun kan benyttes til toalettbesøk


Det har vært antydet andre føringer, men dette har Lommedalens IL avklart med lokale

myndigheter og kan derfor nå si at si at trening kan gjennomføres som normalt.


Lykke til

Ole Reistad

Styreleder

Lommedalens IL.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.