Oppdatering fra Bærum kommune

Postet av Lommedalens IL den 19. Nov 2020

Oppdatering fra Bærum kommune

Kommunen vurderer å følge Oslo igjen, men Kommuneoverlegen anbefaler ikke at det gjøres ytterligere begrensninger i barn og unges fritid nå, og underbygger dette med at det kan se ut som smitten blant barn og unge i Bærum har gått noe tilbake siste uke. Kommune direktør Geir B. Aga vurderer nå behovet for revisjon av Bærums forskrifter opp mot Oslos nye vedtak.

Du kan lese hele artikkelen fra Budstikka under. (+ abonnement)
https://www.budstikka.no/koronavirus/smitten-pa-skolene-pa-vei-til-a-bli-brent-ut/613359!/


Vi fortsetter med treninger som planlagt for barn og ungdom opp til 19 år og minner om: 

 1. Syke personer skal holde seg hjemme 
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold 
 3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer 

Samt at vi minner om dette avsnittet i Beredskapsplanen som ble sendt ut i forrige uke.
Les Lommedalens IL sin beredskapsplan her


Hva skjer hvis det oppstår smitte i et lag/gruppe?
 

Det er Bærum kommune ved kommuneoverlege/smittesporingsteam, som til enhver tid bestemmer hvordan vi skal opptre hvis vi har mistanke om smitte eller sykdom:

 • Dersom en utøver/trener er syk og/eller har covid-19 symptomer, så skal utøver/trener ikke møte opp på aktiviteten, men bli hjemme. Vedkommende skal varsle trenerappartet, men er ikke forpliktet til å fortelle hvilken sykdom det gjelder. Dersom allmenntilstanden oppleves som god etter 24 timer kan utøver/trener møte opp på aktiviteten. Er du i tvil, ta kontakt med koronatelefonen.
 • En utøver/trener som er i karantene skal holde seg hjemme og varsle trenerapparatet ved fravær. Man er ikke forpliktet til å gi detaljer om grunnen til at man er i karantene.
 • Hvis det er kjent at en utøver eller person i støtteapparatet skal testes for korona, skal det i perioden frem til testresultat er avklart, ikke være flytting av spillere mellom lag/grupper. Laget/gruppen skal fortsatt kunne gjennomføre aktiviteten.
 • Så lenge det ikke er bekreftede nærkontakter og/eller disse ikke er satt i karantene med krav om at flere skal i karantene, kan aktiviteten forløpe som normalt, dvs at aktiviteten kan gjennomføres.
 • Hvis en i husstanden har bekreftet covid-19, skal alle nærkontakter holdes i karantene. 
 • Dersom utøver eller person i støtteapparatet i laget/gruppen har fått bekreftet covid-19 og informasjon om dette er gitt til klubben eller er kjent på annen måte skal: 
  1. Lagets/gruppens treninger avlyses
  2. Kommunelegen kontaktes
  3. Idrettslaget varsles ved daglig leder 
  4. Laget/gruppens og ev. idrettslag rette seg etter de pålegg/krav som kommunelegen fastsetter
  5. Idrettslaget varsler eget særforbund hvor det er et krav 
  6. Laget/gruppen gjenopptar sin aktivitet først når kommunelegen gir klarsignal om det
 • Alle som er smittet med covid-19 i Bærum kommune blir meldt til smittesporingsteamet i kommunen. Smittesporingsteamet starter da umiddelbart med sporing av flere nærkontakter i samme miljø og setter berørte parter i karantene for å forhindre videre spredning av smitte. Klubbens utøvere og trenere bør oppfordres til/minnes på å gi slik informasjon til smittesporingstemaet i kommunen at klubben vil bli varslet om hvilke treninger/konkurranser/arrangement de har deltatt på i klubbens regi, og raskest mulig kan få bidratt med opplysninger til smittesporingsarbeidet og/eller får avlyst treninger/konkurranser der eventuelle nærkontakter vil delta. Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.